SC -  Union Co. Marriages

INMAN, Jane - BRATTON, Thomas B. - Oct 12 1851